Audyt strony WWW jest procesem pożądanym z punktu widzenia optymalizacji i pozycjonowania, ale dość często pomijanym przez właścicieli i osoby zarządzające witrynami internetowymi. Sprawdź, dlaczego warto go wdrożyć, jak to zrobić i jakie korzyści można dzięki niemu osiągnąć.

 

CZYM JEST AUDYT STRONY

Audyt strony WWW obejmuje jej kompleksową weryfikację z punktu widzenia optymalizacji pod kątem pozycjonowania i widoczności w wynikach wyszukiwania na określone słowa kluczowe. Jego zadaniem jest ocena witryny i sporządzenie raportu w formie dokumentu, w którym wskazuje się jej słabe punkty i określa obszary wymagające dopracowania. Audyt strony internetowej stanowi podstawę do optymalizacji witryny pod kątem pozycjonowania, która powinna na nim bazować i wprowadzać w życie zawarte w nim zalecenia.

Pojawia się pytanie: kiedy przeprowadzić audyt strony internetowej? Najoczywistszą odpowiedzią, jaka się nasuwa, jest stwierdzenie, że przed jej upublicznieniem. Tak więc zanim pokażesz swoją witrynę docelowym odbiorcom, nie zapomnij o audycie. Warto o nim pamiętać również w momencie każdej poważnej zmiany związanej z funkcjonowaniem strony. Przykład? Chociażby zatrudnienie nowej firmy pozycjonerskiej, nagłe spadki w wynikach wyszukiwania czy duża rozbudowa funkcjonalności.

CELE I DZIAŁANIA

Celem audytu jest zdiagnozowanie, czy i w jakim stopniu witryna spełnia współczesne standardy optymalizacji i pozycjonowania, które sprzyjają zdobywaniu i utrzymaniu wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania na określone frazy. Audyt obejmuje analizę użyteczności, dostępności, aktualnego ruchu, obecnej pozycji i wielu innych elementów decydujących o sukcesie witryny, sklepu czy serwisu internetowego. Na bazie wskazówek dostarczonych w jego ramach można następnie dostosować stronę do aktualnych wymagań technologicznych i optymalizacyjnych wyznaczanych przez Google.

Raport z audytu zawiera informacje na temat:

  • pozycji strony w wynikach wyszukiwania na najważniejsze słowa kluczowe;
  • zachowania użytkowników;
  • linków przychodzących;
  • poprawności budowy i działania strony pod różnymi kątami (np. szybkość, użyteczność, optymalizacja SEO, dostępność dla różnych urządzeń).

W krótkiej perspektywie czasowej wdrożenie zaleceń z audytu strony WWW ma na celu wyeliminowanie błędów na powyższych obszarach. W długiej perspektywie powinno natomiast doprowadzić tego, co najważniejsze dla każdego biznesu internetowego, czyli wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania na określone frazy, a co za tym idzie – większego ruchu. Efektem audytu powinno być również poprawienie pozostałych wskaźników, a więc np. niższy wskaźnik odrzuceń, dłuższy czas obecności na stronie, większa liczba użytkowników powracających itp.

NARZĘDZIA I KORZYŚCI

Zarówno sprawdzenie, czy audyt przynosi oczekiwane rezultaty, jak i samo jego wykonanie wymaga skorzystania z profesjonalnych narzędzi. Najważniejsze z nich to bez wątpienia darmowe usługi Google, czyli Google Search Console, Google Analytics i Google Page Speed Insights. Pierwsze dwa narzędzia służą do analizy witryny w kontekście jej pozycji w wynikach wyszukiwania, liczby odwiedzin i zachowania użytkowników, a ostatnie – Google Page Speed Insights – do testowania i optymalizacji szybkości działania strony internetowej. Poza tym warto skorzystać z innych, płatnych programów i aplikacji do analizy witryny pod kątem jej budowy wewnętrznej i znajdujących się na niej treści, takich jak np. Screaming Frog.

Audyt strony WWW można przeprowadzić samemu, do czego potrzebne są zarówno wymienione powyżej narzędzia, jak i specjalistyczna wiedza na temat optymalizacji, budowy i działania witryn internetowej. W przeciwnym razie warto skorzystać z pomocy specjalistów z dziedziny pozycjonowania i optymalizacji.